آرشیو اخبار

عملیات تاریخ انتشار عنوان تصویر
مشاهده خبر 1398/11/28 ثبت نام ترم بهار99 ثبت نام ترم بهار99
مشاهده خبر 1398/06/26 ثبت نام ترم پاییز98 ثبت نام ترم پاییز98
مشاهده خبر 1398/03/01 ثبت نام ترم تابستان 98 ثبت نام ترم تابستان 98
مشاهده خبر 1397/12/09 ثبت نام ترم بهار 98 ثبت نام ترم بهار 98
مشاهده خبر 1397/09/20 ثبت نام ترم زمستان 97 ثبت نام ترم زمستان 97
مشاهده خبر 1397/07/05 ثبت نام ترم پاییز 97 ثبت نام ترم پاییز 97
مشاهده خبر 1397/06/03 شروع ثبت نام ترم تابستان 2-97 شروع ثبت نام ترم تابستان 2-97
مشاهده خبر 1397/04/14 شروع ثبت نام ترم تابستان 1-97 شروع ثبت نام ترم تابستان 1-97
مشاهده خبر 1397/03/08 شروع ثبت نام ترم بهار 2-97 شروع ثبت نام ترم بهار 2-97
مشاهده خبر 1397/01/29 شروع ثبت نام ترم بهار 1-97 شروع ثبت نام ترم بهار 1-97
 • بندرلنگه-خیابان انقلاب-روبروی حسینیه راشد-موسسه خانه زبان پویش
 •  تلفن: 44244318
 • کد پستی:  7971883163  

 • ایمیل:   info@pooyeshedu.com

نظر سنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف