منابع آموزشی

عملیات خلاصه عنوان تصویر
مشاهده Teen 2 Teen ... نوجوانان نوجوانان
مشاهده World Class ... پیشرفته بزرگسالان پیشرفته بزرگسالان
مشاهده Pockets ... خردسالان خردسالان
مشاهده World English ... بزرگسالان بزرگسالان
مشاهده Hooray ... کودکان کودکان
  • بندرلنگه-خیابان انقلاب-روبروی حسینیه راشد-موسسه خانه زبان پویش
  •  تلفن: 44244318
  • کد پستی:  7971883163  

  • ایمیل:   info@pooyeshedu.com

نظر سنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟
  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف