نظر سنجی عمومی

نظر شما در مورد کیفیت آموزش موسسه چیست؟
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف

نظر شما در مورد دسترسی به منابع آموزشی چیست؟
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف

نظر شما در مورد نحوه برخورد پرسنل موسسه چیست؟
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف

 • بندرلنگه-خیابان انقلاب-روبروی حسینیه راشد-موسسه خانه زبان پویش
 •  تلفن: 44244318
 • کد پستی:  7971883163  

 • ایمیل:   info@pooyeshedu.com

نظر سنجی

نظر شما در مورد سایت چیست؟
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف